Diskriminering og trakassering

Peder Nustad fra Dembra forklarer her hva som kjennetegner krenkelseskategoriene diskriminering og trakassering.