Din egen bruk av resultater

Tenk etter:

Hvordan benytter du selv datamaterialet fra brukerundersøkelsene om læringsmiljø i egne klasser/grupper? 

  • Er du klar over hvilke spørsmål som stilles i hver kategori i foreldreundersøkelsen og elevundersøkelsen?
  • Har du tenkt over hvordan gjennomsnittstall og spredningsinformasjon gir deg ulik kunnskap?
  • Er du litt redd for hva tallene kan vise?
  • I hvor stor grad tenker du at tallene kan gi/gir deg nyttig informasjon som er relevant i arbeidet med læringsmiljøet?

(Hvis du jobber på 1. – 4. trinn, og skolen ikke benytter foreldreundersøkelsen, har du sannsynligvis ingen erfaring med bruk av datamateriale fra de nasjonale brukerundersøkelsene på dine egne trinn. Du må selvsagt hoppe over eller omformulere spørsmål der det er nødvendig)