Tiltak miljø

Samarbeidslæring

Å legge til rette for læring og utvikling for alle i et klasserom handler om at du har gode strategier for hvordan du hjelper alle elever til å mestre på sitt nivå. Elevene er den viktigste ressursen og aktøren i egen læring og utvikling.

For å forstå elevene og hvilke ressurser de sitter på, trenger vi å øve oss på å lytte mer enn vi snakker. Vi må lytte etter hva elevene tenker, hva som er neste skritt, hva de egentlig trenger hjelp til og hvordan de forstår oppgaven. I gode samarbeidsoppgaver finner elevene i dialog frem til svar, metoder og strategier.

Minn deg selv på at du er betydningsfull i det å skape en trygg og inkluderende kultur i klasserommet. Gjennom din væremåte synliggjøres og forsterkes dette og gjennom godt planlagte læringsaktiviteter der elevene er den viktigste ressursen, hjelper du hver elev til å være den beste utgaven av seg selv i det fellesskapet han eller hun er en del av.

Dette har stor betydning for hver og en, og særlig i sårbare klasserom blir dine valg ekstra betydningsfulle.


I filmen under snakker Charlotte Duesund om samarbeidslæring.

Øvelse

Planlegg og gjennomfør rike og åpne oppgaver som forsterker positiv samhandling og tilhørighet i klassefellesskapet.

Øv på samtale om læring, tenkning og strategivalg med elevene:

  • Hvilken strategi valgte dere da dere samarbeidet om den oppgaven?
  • Hvordan løste dere den
  • Hva tenkte dere førstvar det en ide dere forkastet?
  • Kan dere forklare hvordan dere kom fram til den løsningen der?