Tiltak miljø

Teamdiskusjon om «gyldig vi»
Samarbeid med foreldre
Teamdiskusjon om miljørepertoar

Praksiserfaring

I denne filmen snakker Erlend Moen om miljø som fremmer enkeltelevers trivsel.