Tiltak miljø

Teamdiskusjon om «gyldig vi»
Samarbeid med foreldre
Teamdiskusjon om miljørepertoar

Teamoppgave miljørepertoar

Dere har gjennom disse læringsressursene fått mange innspill til tiltak som kan gjenopprette trygge og inkluderende klassemiljø når det foregår eksklusjon eller andre krenkelser mellom elevene. Mange tiltak egner seg også jevnlig i klasser som ikke er sosialt ubalansert, og kan dermed regnes som arbeid med å fremme miljø og forebygge krenkelser (som er i fokus i de blå miljøløypene om å Fremme inkluderende skolemiljø).

Teamet skal i denne oppgaven sette opp en liste over sitt viktigste miljøtiltaksrepertoar til bruk ved håndtering av krenkelser/mobbing/sosiale ubalanser i klassen/klassene. Lag et navn på hvert tiltak, og gi en kort beskrivelse av tiltaket.

Med en slik forberedt liste, som dere har eierskap til selv, vil dere raskere kunne iverksette tiltak når det dukker opp situasjoner som krever håndtering.