Tiltak miljø

Klasseledelse

I denne filmen snakker Camilla om klasseledelse med tydelige normer og forventinger.

Klassevis øvelse

Når et klassemiljø er utrygt er det viktig å re-etablere sosiale regler, gjerne gjennom å lage et felles grunnlagsdokument for klassen. Elevmedvirkning står sentralt i dette arbeidet. Hvis dere ikke nylig har gjort det, skal dere nå sammen med elevene:

  • Utarbeide et grunnlagsdokument som inneholder en felles forståelse av hva som skaper trygghet og tilhørighet for alle elever i klassen.
  • Lage en tipsplakat og henge den opp i klasserommet.