Tiltak miljø

Inkluderende læringsmiljø

I denne filmen snakker Inger Bergkastet om løft for inkluderende læringsmiljø.