Tiltak miljø

Teamdiskusjon om «gyldig vi»
Samarbeid med foreldre
Teamdiskusjon om miljørepertoar

Inkluderende læringsmiljø

I denne filmen snakker Inger Bergkastet om løft for inkluderende læringsmiljø.