Tiltak miljø

Teamdiskusjon om «gyldig vi»
Samarbeid med foreldre
Teamdiskusjon om miljørepertoar

Foreldremøte

Filmen under har fått tittelen Foreldremøte «Løft for læringsmiljø».