Tiltak individ

Tilstedeværelse

Tett på

Ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt, må vi ofte være enda tettere på i elevmiljøet enn ellers. Dette kan være nødvendig for å finne ut mer om hvordan elevene samspiller, altså å undersøke saken, men det kan også ha en direkte håndterende effekt. Noen elever trenger ekstra støtte for å være trygge. Andre elever trenger ekstra støtte for å oppføre seg sosialt klokt overfor andre. Det er viktig at alle som arbeider på skolen har lav terskel for å bry seg med hva elevene driver med.

Tilstedeværelse kan være viktig i gangen, i uteområdet, på bussholdeplassen osv, og i nærheten av der elever du er bekymret for oppholder seg. Det kan være nyttig å involvere elevene for å finne ut om det er noen bestemte steder på skolen som de ansatte bør følge særlig med på, eller om det er bestemte elevmiljøer de ansatte bør være oppmerksomme på.

Avtaler

I samtaler med elever som blir utsatt for krenkelser kan du gjøre avtaler om tegn/koder dere kan bruke til å kommunisere «usynlig» når dere er sammen i læringsmiljøet.

Koder og hva de betyr må tilpasses med alder og situasjon. Aktuelle beskjeder for den som har vært utsatt for krenkelser kan for eksempel være «Nå er det fint om du er tett på» eller «Nå vil jeg gjerne klare meg alene».

Elever som krenker andre, trenger hjelp til å ta bedre sosiale valg. Hvis du klarer å bli enige med dem om dette i en samtale, kan du avtale koder også med disse. For eksempel kan de ha ekstra behov for veiledende tilstedeværelse i situasjoner der de ikke har gode strategier for å inkludere andre eller for å la være å komme med spydigheter. Kanskje dere også kan avtale en kodemelding fra deg som voksen til eleven som betyr for eksempel «nå må du tenke deg om».

Særskilt sårbarhet

Skolen har et skjerpet ansvar overfor elever med en særskilt sårbarhet. Slik sårbarhet kan være knyttet til for eksempel elevens religion, seksuelle orientering, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, at eleven har atferdsvansker eller forhold ved elevens familie og hjemmesituasjon. At en elev tidligere har vært utsatt for krenkelser, kan også gjøre en elev særskilt sårbar.

Skolene må kjenne til at enkelte grupper elever er overrepresentert blant de som krenkes. Det er derfor viktig at skolene følger særskilt med på hvordan disse elevene har på det skolen.