Tiltak individ

Teamets individbaserte tiltaksrepertoar

Oppgave

Dere har gjennom læringsressursene fått mange innspill til individbaserte tiltak for å håndtere krenkelser.

Teamet skal i denne oppgaven sette opp en liste over de viktigste tiltakene på individnivå til bruk ved håndtering av krenkelser/mobbing/sosiale ubalanser i klassen/klassene. Lag et navn på hvert tiltak, og gi en kort beskrivelse av tiltaket.

Med en slik forberedt liste, som dere har eierskap til selv, vil dere raskere kunne iverksette tiltak når det dukker opp situasjoner som krever håndtering.