Tiltak individ

Støtte og myndiggjøre

Oi. Her har det skjedd en feil. Vi arbeider med å få lagt inn film på nytt.

Denne filmen er laget av Snøball på bestilling fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen.