Tiltak individ

Samtale med en mor

Før filmene

Siktemålet med samtaler med foreldre bør være å fremme en god samarbeidsallianse gjennom dialogen. Dialog er avgjørende for å fremme en felles forståelse og enighet. Gjennom dialogen skal foreldre oppleve medvirkning i skolen. Når elever har et utrygt skolemiljø og er utsatt for krenkelser er foreldre i en sårbar og vanskelige situasjon. Det samme kan foreldre til elever som krenker andre oppleve. Det er derfor viktig at skolen tar tydelig ansvar og er ivaretakende ovenfor alle foreldre. Sammen med foreldrene skal skolen lete etter løsninger og vise forståelse for at situasjonen er utfordrende. Målet med dialogiske samtaler med foreldrene er å lytte, støtte og fremme et godt samarbeid.

Dere skal nå få se to ulike samtaler med en mor, og deretter en refleksjonsprat med mor etter samtalen. Tenk over deg selv i samtale med foreldre når du ser på filmene:

  • Hva må jeg være ekstra oppmerksom på i samtaler med foreldre?
  • Hvilke utfordringer opplever jeg i samtaler med foreldre om vanskelige temaer?

Samtale med mor

Refleksjon med mor