Tiltak individ

Mobilisere tilskuere

Mobbing og andre krenkelser foregår som oftest i en jevnaldersammenheng. De som utsetter andre for mobbing ønsker støtte fra medelever. Det å få status i gruppa kan oppleves som viktig.

For å kunne endre negative handlinger og stoppe mobbingen er det viktig å mobilisere medelever til aktivt å motarbeide mobbing. I det digitale rom er det ofte mange vitner. Ved å mobilisere elever til aktivt å ta avstand fra krenkende hendelser og handlinger, kan de gjøre en stor forskjell og endre det sosiale klimaet. Det finnes mange måter skolen kan jobbe med å mobilisere støtte fra medelever. Målet med tiltakene er å mobilisere jevnalderstøtte, øke elevenes bevissthet om sin mulige medvirkning med å opprettholde mobbing, hvordan de kan øke empatien med de som utsettes og fremme elevenes mestringsstrategier når de har opplevd å bli utsatt for mobbing. Det å mobilisere medelever til å støtte den som er utsatt for mobbingen er sentralt i å bidra til å redusere de negative effektene av mobbingen.

I Norge finnes det relevant materiale som skoler kan bruke til å utvikle egne opplegg som fokuserer på betydningen av jevnalderstøtte og tilskuernes rolle.