Tiltak individ

Introduksjon til løype om tiltak individ

I denne løypa skal dere trene på tiltak rettet mot enkeltindivider og foreldre. Det betyr mye at elevene erfarer at læreren strekker seg langt for å hjelpe elevene tilbake på rett spor med respekt og varme. Når man korrigerer elevers atferd privat og med varsomhet, sørger man for at elever slipper å tape ansikt foran klassen. Det gjelder å lete etter de proaktive strategiene i arbeidet med reetablere et trygt klassemiljø.

Noen ganger kommer man på etterskudd som klasseleder og elevene trenger en ekstra påminnelse eller prat med en voksen.

Det er en utfordring for skolen å gjøre elever klar over at de kan utvikle evnen til å ta kontroll over eget liv. Dette krever gode rollemodeller, trygge relasjoner og mye oppmuntring fra voksne og medelever. I dette nettkurset er vi opptatt av elevperspektivet og at læreren søker etter elevenes oppfatning av sin situasjon. Bruk av logg i klassen kan være et godt verktøy, men noen ganger må vi finne tid til en samtale.