Tiltak individ

Individuell oppgave

Velg ut en elev som har vært utsatt for krenkelser eller som du usikker på om har det bra eller som er særskilt sårbar:

  • Når og hvordan kan du være tett på?
  • Hvilke avtaler kan du evnt gjøre med eleven?
  • Kan du gjøre noen skade ved å være til stede?

Velg ut en elev som har utsatt andre for krenkelser eller som du er usikker på om utsetter andre for krenkelser:

  • Når og hvordan kan du være tett på?
  • Hvilke avtaler kan du gjøre? Kan du ha et påminningstegn?

Skriv i loggen!