Tiltak individ

Dokumentasjon, personvern og ressurser

Dokumentasjon

Mobbing og krenkelser på nett kan være anonyme, og kan også lett forsvinne som feks. på Snapchat. Det kan være vanskelig å vite hvem som står bak, men derimot kan hendelser på nett og mobil lett dokumenteres.


For eleven er det lurt å ta skjermbilde, også av url’en, før han/hun sletter en ubehagelig kommentar, bilde eller video. Dette kan brukes som bevis til politiet om hendelsen er alvorlig, eller i en samtale der man snakker om hendelsen. Å ha noe som er konkret i en samtale kan være nyttig.


Personvern og blokkering

Hjelp eleven til å sette opp personverninnstillinger på sine sosiale medier og blokker for personer som han/hun ikke ønsker å få meldinger fra. Å be eleven kutte ut sosiale medier er ikke å anbefale, da det også kan oppleves som straff og de utelukkes fra det sosiale. Dere som ansatte trenger også innsikt i personvern når dere skal håndtere digital mobbing og andre hendelser på nett. Du kan ikke gå inn på andres lukkede sosiale fora uten samtykke. Dette gjelder også den som er mistenkt for å stå bak mobbing eller andre krenkelser.


Ressurser

Det finnes en rekke eksterne ressurser som vil kunne hjelpe de unge til å håndtere vanskelige følelser og det digitale livet, men elevene trenger å vite om hva som finnes. Det er derfor viktig at skolen bidrar til å vise elevene hvilke hjelpetjenester de kan benytte, i tillegg til å vite om tjenester og ressurser som skolen selv kan benytte. Eksempler på ressurser og hjelpetjenester er: