Tiltak individ

Å stå utenfor

I denne filmen bygger Erlend Moen videre på temaet Ingrid Lund var inne på i forrige film.

Psykologiske sår

Alle barn og unge har behov for å oppleve trygghet og tilhørighet. De har også behov for å bli verdsatt og være en verdifull del av det sosiale fellesskapet. Dette er avgjørende for deres kognitive, psykologiske og sosiale utvikling. Å bli utsatt for krenkelser truer behovene for trygghet, tilhørighet og følelse av verd, og kan derfor undergrave elevens utviklingsmuligheter. Noen barn og unge lever over lang tid med stadige, negative kommentarer om utseende eller væremåte. Dette er gjerne kombinert med sosial avvisning og utestenging. Den skal være sterk som tåler å leve lenge i en situasjon der en opplever å være ensom og avvist blant jevnaldrende.

Noen ganger kan krenkelser ta svært alvorlige former der barn og unge blir utsatt for sosial avvisning, vedvarende verbal trakassering og fysisk mobbing. Den som blir utsatt for dette, kan føle seg helt forsvarsløs og oppleve at en totalt har mistet kontroll over hverdagen. Slike opplevelser kan gi varige psykologiske sår som hemmer livsglede og livsutfoldelse. I verste fall kan det gjøre at en ser livet som en umulighet.