Analyse

Start på en analyse

Dere skal nå starte opp en pedagogisk analyse med utgangspunkt i én eller flere elever i klassen som ikke har det trygt og godt.

Overordnet målsetning: Alle elever skal ha det trygt og godt

  1. Lag en konkret problemformulering! (Hvilken ubalanse i det sosiale miljøet kjenner dere til?)
  2. Hvilke data har dere tilgjengelig om situasjonen? (fra samtaler og observasjon, evnt også spørreundersøkelser)
  3. Lag en konkret målformulering! (hva skal være tilstanden om 1, 3 eller 6 uker når tiltakene har fungert?)

Flere undersøkelser?

Trenger dere mer informasjon? Bruk det du har lært i tidligere læringsressurser, og skaff eventuelt mer informasjon om problemet (krenkelsene/ubalansene).

Vurder

Vurder prosessen i forrige punkt. Hva tenker dere om en slik tilnærming til å vurdere ubalanser i det sosiale miljøet?Gjennomfør gjerne en analyse til, knyttet til en annen ubalanse.