Spørreundersøkelser

Sosiogram

Dere skal nå gjennomføre en ikke-anonym undersøkelse i alle klasser. Dere kan gjennomføre undersøkelsen manuelt, eller bruke en digital løsning. Minstekravet er å få fram sosiogram som viser hvem elevene helst vil være sammen med i timene og i friminuttene.

Hvis du ikke bruker et av de digitale sosiogramsverktøyene, kan du se en enkel oppskrift i vedlegget under.