Spørreundersøkelser

Resultatforståelse

Du skal nå jobbe med å få en best mulig forståelse av resultatene fra din skole og din klasse fra både foreldreundersøkelsen og elevundersøkelsen (og evnt 1. – 4. trinnundersøkelser). Undersøk både gjennomsnitt og spredning i alle spørsmålene. Du kan godt legge mest vekt på spørsmål du tenker har med miljø og krenkelser å gjøre. Gjennom denne læringsressursen kan det hende du får et utvidet syn på hvilke spørsmål som egentlig handler om miljø og krenkelser. For eksempel handler forebygging av krenkelser mye om hvordan vi leder faglig læring.

Svar med tanke på undersøkelsenes enkeltspørsmål (ikke kategorier) i det følgende:

  1. Hvilke resultater er du mest overrasket over?
  2. Hvilke resultater bekymrer deg mest?
  3. Hvilke resultater er mest oppløftende?
  4. Hva tenker du om avvik mellom foreldreundersøkelsen og elevundersøkelser?
  5. Hvilke resultater er du mest opptatt av å forbedre til neste gjennomføring?
  6. Hvilke resultater tenker du det er viktigst å gå videre med og finne ut mer om?