Spørreundersøkelser

Oppgaver

Del 1

Utforsk og diskuter

Les resultatene/sosiogrammet for din klasse/gruppe og diskuter med de andre i teamet hva disse resultatene forteller dere om miljøet som helhet og om enkeltelever.

  • Understreker sosiogrammene mistanker dere hadde fra før?
  • Viser sosiogrammene noe overraskende?
  • Er det noe dere må ta raskt fatt i?

Del 2

Dele og sammenligne sosiogram på tvers av team/trinn

Nå skal to og to klasseteam dele og sammenligne sine sosiogram. Ledelsen kobler klasseteam som skal dele med hverandre. Dere tar utgangspunkt i spørsmålene fra oppgave del 1.

Hensikten med oppgaven er at hvert team skal bli mer bevisst sine egne forståelser ved å dele dem med andre. Egne analyser berikes når de sparres mot eksempler fra andre. I tillegg er det et poeng å dele på tvers i skoleorganisasjonen, slik at det ikke utvikler seg parallelle forståelser, men at alle løfter sin kompetanse sammen.

Det kan være at ledelsen legger opp til en muntlig deling av oppgaven i plenum eller en skriftlig levering internt på skolen.