Spørreundersøkelser

Introduksjon til løype om spørreundersøkelser

I denne løypa trener dere på å kartlegge ubalanser i miljøet og avdekke krenkelser ved hjelp av spørreundersøkelser.

Her vil dere få kunnskap om og trene på analyse av data fra ulike spørreundersøkelser. Ifølge Utdanningsdirektoratet er formålet med brukerundersøkelser i skolen at elever, lærere og foresatte skal få si sin mening om læringsmiljø og trivsel på skolen. I tillegg er det et uttalt mål at disse undersøkelsene skal kunne sees i sammenheng for å belyse elevenes læringsmiljø fra ulike perspektiv. Det kan være interessant å se om samme oppfatninger av ulike forhold utfylle hverandre for å beskrive ett og samme læringsmiljø. Dersom man antar at et læringsmiljø blir påvirket av ulike faktorer og aktører kan elevenes, lærernes og foresattes oppfatninger av ulike forhold ved læringsmiljøet utfylle hverandre.

Et overordnet mål er å få innspill til hvilke problemstillinger som kan besvares ved å se undersøkelsene i sammenheng, hvilke analytiske muligheter og begrensninger dataene gir, og hvordan resultatene kan formidles med tanke på prosess og kvalitetsutvikling av elevenes læringsmiljø.