Spørreundersøkelser

Diskusjon rundt årets resultater

Nå skal dere diskutere resultatene i grupper på tvers av trinn, og gjerne komme fram til noen konklusjoner i fellesskap.

  1. Hvilke skoleresultater er dere mest fornøyd med fra foreldreundersøkelsen? (hvorfor?)
  2. Er det interessante ulikheter mellom klasser eller trinn? (hvordan?)
  3. Hvilke skoleresultater er dere mest fornøyd med i elevundersøkelsen (og evnt 1. – 4. trinnsundersøkelser? (hvorfor?)
  4. Er det interessante ulikheter mellom klasser? (hvordan?)
  5. Hvilke enkeltspørsmål (med en eller annen tilknytning til inkluderende miljø og krenkelser) mener dere det er aller viktigst å få bedre resultater på? (velg på tvers av undersøkelsene – maks 3 enkeltspørsmål)