Spørreundersøkelser

Anonyme brukerundersøkelser

Skolen din gjennomfører elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen i november. For å finne resultater for ditt trinn eller din klasse/gruppe, må du gå inn i skoleporten.

På udir.no kan du se hvordan du finner resultater fra undersøkelsene. Ta ut rapporter som viser både skolens resultater og din gruppes resultater. Evnt får du ferdige resultatrapporter fra administrator/skoleledelsen.

Hvis du jobber på en skole med småskoletrinn, gjennomførte kanskje skolen din en 1.-4. trinnsundersøkelse i oktober/november. Du kan da (fra 10. desember) gå inn i undersøkelsens resultatportal og hente ut resultater for din skole og klasse. Skoleledelsen har brukernavn og passord til denne portalen.

Individuell oppgave

Ta et raskt overblikk over resultatene for din skole og din gruppe før du ser filmen i neste aktivitet.