Følge med og undersøke

Smøretips

Ser vi bort ifra den innledende løypen Kunnskap og smøretips, består Følge med og undersøke av 4 løyper: Observasjon, Samtaler, Spørreundersøkelser og Analyse.

Illustrasjon av de røde løypene.

Observasjon, samtaler og spørreundersøkelser er tre ulike strategier der man samler informasjon om elevenes skole- og læringsmiljø. Løypen om analyse handler om hvordan man analyserer og behandler informasjonen man har samlet inn. Vi anbefaler at man velger minst en av de tre strategiene og arbeider grundig med den/de, etterfulgt av analyseløypen.

En annen tilnærming kan være at dere arbeider med alle strategiene, der ulike trinn/team dekker en strategi og deretter deler sine erfaringer på tvers av trinn/team. Da dekker man flere løyper samtidig som de enkelte trinnene/teamene får fokusert på og utviklet kompetanse på en bestemt strategi.

Når dere har valgt ut hvilke løyper som skal vektlegges, kan det være lurt å arbeide seg systematisk gjennom den over tid. Det er mulig å hoppe over enkeltelementer i løypene. Gjør dere det, er det viktig å vurdere nøye hvilke man skal vektlegge og ikke, siden flere av ressursene henger tatt sammen med hverandre.

Tips

Lag en tydelig plan for arbeidet med løypene som inneholder ansvarsfordeling og tidsfrister. Sørg for å sikre tid til erfaringsdeling og drøfting på trinn/team, på tvers av trinn/team og i plenum.