Følge opp og sette inn tiltak

Smøretips

Ser vi bort ifra den innledende løypen Kunnskap og smøretips, består Følge opp og sette inn tiltak av tre løyper: Tiltak miljø, Tiltak Individ og Aktivitetsplan.

Illustrasjon av de oransje løypene.

I de røde løypene ga vi innspill om muligheter for å velge vekk noen løyper og prioritere andre løyper. I de oransje løypene anbefaler vi at det arbeides med alle løypene, der man starter med Tiltak miljø. Samtidig er det umulig å arbeide med miljø uten å trekke inn tiltak på individnivå. Slik ressursen er organisert gir det større utbytte å starte med miljøfokus etterfulgt av individfokus. Da blir arbeidet med Tiltak individ også enklere.

Oransje løyper bør avsluttes med Aktivitetsplan. Der arbeider man seg skrittvis gjennom samtidig som man sikrer god flyt i miljøsaker på skolen. Innarbeider man innspillene i aktivitetsplanløypen, sikrer man samtidig at regelverket etterfølges. Her er det viktig å presisere at regelverket er underordnet. Det er elevenes skole- og læringsmiljø som er i senter, og at dette miljøet oppleves som trygt og godt for den enkelte elev.

Tips

Lag en tydelig plan for arbeidet med løypene som inneholder ansvarsfordeling og tidsfrister. Sørg for å sikre tid til erfaringsdeling og drøfting på trinn/team, på tvers av trinn/team og i plenum.