Fremme inkluderende skolemiljø

Smøretips

Ser vi bort ifra den innledende løypen Kunnskap og smøretips, består Fremme inkluderende skolemiljø av tre løyper: Læringsledelse, Bygge miljø og Skole-hjem.

Illustrasjon av de blå løypene.

Læringsledelse, bygge miljø og skole-hjem er tre sentrale tilnærminger for å fremme et inkluderende miljø på skolen. Som ved de røde løypene, kan man her velge å arbeide med en eller flere av løypene. Om dere velger å arbeide med flere av dem, så spiller rekkefølgen mindre rolle. Hopper dere over enkeltelementer i de ulike løypene, pass på så det ikke går ut over sammenhengen mellom de ulike ressursene.

Velg gjerne å legge ekstra fokus på en av løypene, eller fordel løypene på ulike trinn/team (som vi ga innspill om på de røde løypene).

Tips

Lag en tydelig plan for arbeidet med løypene som inneholder ansvarsfordeling og tidsfrister. Sørg for å sikre tid til erfaringsdeling og drøfting på trinn/team, på tvers av trinn/team og i plenum.