Hva er og hvordan lære med miljøløyper?

Nett- og skolebasert kompetanseutvikling

Nettbasert kompetanseutvikling

Miljøløyper er en nettbasert læringsressurs som skal støtte kompetanseutviklingsprosesser i skoler innen temaet skole- og læringsmiljø. Nettbasert kompetanseutvikling skiller seg lite fra annen kompetanseutvikling. Det største skillet ligger i at ressursene ligger på nett og er alltid tilgjengelig når man trenger dem. En annen forskjell er at kompetanseutviklingsprosessene krever litt ekstra planlegging fra skolens ledelse. Vi anbefaler at ledergruppen på skoler som deltar bruker tid sammen for å få oversikt over ressursene, deretter velge ut hvilke ressurser man skal bruke og til slutt planlegge hvordan dette arbeidet skal foregå. Skoler som tidligere har deltatt på lignende nettbasert kompetanseutvikling påpeker at det ikke er lurt å starte på side en og trykke «play». Selv om ressursen er nettbasert, så er den ikke automatisert.

Skolebasert kompetanseutvikling

Skolebasert kompetanseutvikling betyr i korte trekk at hele det pedagogiske personalet skal delta aktivt i kompetanseutviklingen. Dette har i lang tid vært en nasjonal strategi. Gjennom å vektlegge det kollektive aspektet i utviklingsprosessene, vil man samtidig nå den enkelte. Det handler med andre ord om å utvikle praksiser sammen.