Skole-hjem

Teamoppgave om foreldresamarbeid

Hva gjør dere og hva kan dere gjøre for at alle foreldre føler seg inkludert og velkomne på skolen?

  • Hvordan er foreldremøtene organisert – bærer møtene preg av å være informasjonsmøter eller legges det til rette for foreldremedvirkning og dialog?
  • Har vi noen foreldre som sjelden kommer til skolen? Hva kan vi gjøre annerledes for at de skal komme?
  • Hvordan er informasjonen til hjemmene? Er den lett for alle å forstå?
  • Er det lett for foreldre å ta kontakt hvis de er bekymret for barnet sitt eller lurer på noe?
  • Hvordan opplever du deg selv i møte med foreldre? Gruer du deg til foreldremøter og samtaler? I tilfelle – hva kan det henge sammen med?
  • Hvordan tar dere opp spørsmål om et inkluderende miljø på foreldremøter?