Skole-hjem

Skolen utvikler hele mennesker

Heldigvis er alle foreldre opptatt av at sitt eget barn skal klare seg godt på skolen, både faglig og sosialt. Samtidig kan det for noen være vanskelig å se hva slags ansvar man både som foreldre og elev har overfor andre. Det kan derfor være nyttig å snakke med foreldrene om hvordan ansvarlighet og medmenneskelighet også er viktige mål for opplæringen, og at vi som er voksne må være inkluderingsforbilder. Det er ikke alt elevene ser rundt seg, for eksempel i kommentarfelt, i realityserier eller i politiske ordskifter, som viser fram et forbilledlig sosialt voksensamspill, og da blir det ekstra viktig at vi lokalt demonstrerer for elevene hvordan det bør være.

I overordnet del kan vi lese om hvorfor elevene går på skolen:

  • Opplæringen skal gi et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv.
  • Opplæringen skal gi elevene et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, og for å gjøre gode valg i livet.
  • Grunnopplæringen er en viktig del av en livslang danningsprosess som har enkeltmenneskets frihet, selvstendighet, ansvarlighet og medmenneskelighet som mål. 

Kongen vår snakket om dette ansvaret og denne medmenneskeligheten i sin nyttårstale i 2018. Vi har klippet ut to minutter som eventuelt kan brukes på foreldremøter for å ta opp dette tema.