Skole-hjem

Praksisfortelling med kommentar

Oi. Her har det skjedd en feil. Vi arbeider med å få lagt inn ny film.

I denne filmen får du høre et eksempel på en situasjon der forholdet mellom læreren og foreldrene tilspisset seg. May Britt Drugli kommenterer praksisfortellingen.

Selv om denne praksisfortellingen handler om samarbeid med foreldre, får vi jo litt lyst til å kommentere praksisen med gule og røde kort, men etter å ha gjennomgått miljøløypene skjønner du sikkert hva vi tenker om en slik måte å bygge relasjoner på.