Skole-hjem

Andre ressurser

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider (Tiltak i skolemiljøsaker) kan du finne gode tips om forebyggende foreldresamarbeid og foreldremøter.