Skole-hjem

Å være forberedt

Når dere bygger trygge grupper med voksne, skaper dere et klima for samarbeid også når vonde ting oppstår. Foreldregruppene skal kunne stå i kriser sammen, og ha et felles mål. Dette forutsetter at skolen har gode rutiner for å invitere foreldre til dialog om elevenes skolesituasjon. Skolen må delta og ta ansvar i etablering av trygge og konstruktive foreldregrupper i fredstid.

Et godt samarbeid mellom hjem og skole krever noe mer enn å bare informere foreldrene. Ulike foreldre trenger ulik grad av bistand eller støtte. Derfor må skoler ha ulike tilnærminger til hvordan de inviterer foreldrene til samarbeid. Skolen bør ha en god plan eller standard for hva ledelsen og de ansatte skal gjøre i konfliktsituasjoner. Det kan være hensiktsmessig å snakke om og trene på vanskelige situasjoner og gode dialoger som kan benyttes når elever ikke har det trygt og godt. Målet er at alle ansatte skal ha en god forståelse av hvordan dere bør gå frem hvis samarbeidet med foreldrene blir utfordrende.