Samtaler

Systematikk

Planlegging av de halvårlige samtalene med elever og foreldre.

Oppsummer først refleksjonene dere har skrevet ned i loggene deres i denne læringsressursen.

Dere har fått innspill til hvordan dere kan gjennomføre enda bedre samtaler med elever og foreldre, og øvd dere på en fremgangsmåte som øker mulighetene for å lykkes med å undersøke miljø. Gjennom hele læringsressursen har det vært fokus på samtaler som har som utgangspunkt at dere har en mistanke eller et varsel om at noen ikke har det bra. De fleste samtaler med elever og foreldre har ikke et slikt utgangspunkt. Både foreldre og elever har rett til en samtale hvert halvår, uansett om de eller dere har bekymringer eller ikke. Dette er gode situasjoner for å følge med og fange opp om alle elevene har det trygt og godt.

Lag felles teamrutiner for gjennomføring av gode elev- og foreldresamtaler. Fokuser gjerne på spørsmålene dere tenker det er smart å stille:

  • Hvilke spørsmål bør dere stille i alle elevsamtaler?
  • Hvilke spørsmål bør dere stille i alle foreldresamtaler?