Samtaler

Individuell refleksjon

Samtalen er utgangspunktet for at dere voksne kan få tilgang til elevenes opplevelser av skolemiljøet. Relasjonen til de enkelte elevene er avgjørende for at de voksne ved skolen skal kunne oppdage om elever ikke har det trygt og godt. Hvis relasjonen mellom elevene og de voksne er trygg og tillitsfull, er samtalen om mistrivsel og mobbing lettere enn om relasjonen er preget av dårlige erfaringer og mistillit. Noen elever er mer sårbare og stille enn andre, og trenger mer tid og trygghet for å våge å snakke. Det aller viktigste dere voksne kan gjøre, er å være anerkjennende, åpne og tålmodige i møte med usikkerhet og taushet. Åpne og undrende spørsmål, interesse og vennlighet er sentralt for å få en god samtale.

Det er flere individuelle refleksjonsøvelser i denne læringsressursen. Disse refleksjonene skal senere drøftes i gruppe med andre ansatte på skolen. Vi anbefaler derfor at du skriver ned dine egne tanker og refleksjoner i en refleksjonslogg, enten analogt i en notatbok eller digitalt.

Individuell refleksjon. Skriv ned i loggen din:

A) Tenk på en elev du synes det er lett å kommunisere godt med.

  • Hvilke følelser får du når du tenker på denne eleven?
  • Hvilke ord bruker du for å beskrive denne eleven?
  • Hvordan snakker du til eleven? 

B) Tenk på en elev du synes det er litt vanskelig å kommunisere godt med.

  • Hvilke følelser får du når du tenker på den eleven?
  • Hvilke ord bruker du for å beskrive eleven?
  • Hvordan snakker du til eleven?