Samtaler

Case

Nå skal du få lov til å øve på en dialogisk samtale.

A) Start med å lese casen i fellesskap

Case: Du er ansatt på 7. trinn. I det siste har du lagt merke til at det har vært litt dårlig stemning mellom guttene i klassen. Du spør Fredrik og et par av de andre gutta om det er noe spesielt som foregår i friminuttene, men de forsikrer deg om at alt står bra til. Fredrik forteller at de sparker fotball sammen med de andre i klassen. Etter noen dager forteller en av lærerne som har hatt inspeksjon at han har overhørt drittslenging mellom Fredrik og en av de andre gutta. Han tror det er Espen. Han spør Espen i friminuttet, men han sier at alt er greit. Læreren forteller at han ikke har oversikt over hva som har skjedd eller hvem som er involvert. Læreren sier at han konfronterte Fredrik om drittslengingen, men Fredrik blir irritert på læreren og sier at han ikke skal bry seg. Akkurat da ringer det inn og det skjer ikke mer den dagen. Læreren observerer i dagene etterpå at Espen går mye alene i friminuttet. Han skriver dette ned i loggen som alle lærerne bruker for å holde oversikt over de elevene de er bekymret for. På et fellesmøte i slutten av uka leser dere gjennom loggen og dere blir enige om at du undersøker saken nærmere. Den første du skal snakke med er Espen.