Samtaler

Refleksjon rundt foreldresamtalen

Her får du se refleksjon mellom far og psykolog Ragnhild Onsøien. Hvordan var det å være far i denne samtalen?

Her reflekterer Ragnhild sammen med lærer.