Hvordan lede læringsprosessene?

Organisasjonslæring og skolebasert kompetanseutvikling

Her kommer tekst om organisasjonslæring, Irgens utviklingshjul og skolebasert kompetanseutvikling.