Hva er og hvordan lære med miljøløyper?

Følge opp og sette inn tiltak – oransje løyper

Følge opp og sette inn tiltak består av fire løyper, der den første kun er en kort innledning med noe kunnskapsgrunnlag og smøretips.

Løypa om Tiltak miljø består av seks læringsressurser. Her ser vi nærmere på miljøtiltak, relasjonell klasseledelse og klassen som et kollektiv. Løypa sikter mot å bygge opp et bredt miljørepertoar.

I løypa Tiltak individ har vi en generell gjennomgang av tiltak som er rettet mot individet. Løypa består av åtte læringsressurser med tilhørende aktiviteter. Her ser vi også på tiltak knyttet til digitale krenkelser.


Løypa om Aktivitetsplan består av fem læringsressurser med tilhørende aktiviteter. Her går vi grundig gjennom flytskjema og man får trent på både flytskjema og aktivitetsplan. Løypa avsluttes med en team/trinnoppgave.