Observasjon

Observasjonsøvelse runde 2

Denne oppgaven kan gjøres i starten av et møte eller individuelt i forkant.

Dere skal nå se filmen med Stian én gang til, men denne gangen skifter dere fokus og prøver å få med dere de ulike rollene guttene på laget inntar.

  • Hva gir Stian uttrykk for gjennom sin kommunikasjon?
  • Hva karakteriserer kommunikasjonen som går fra Stian og til andre?
  • Kan du lese noe ut av hans non-verbale og verbale kommunikasjon?

Etter filmen: Beskriv kommunikasjonen og det du tenker om det som skjer mellom guttene.

Skriv ned!