Observasjon

Observasjonsøvelse runde 1

Du skal nå øve deg på observasjon i et filmeeksempel.

Se igjennom filmen og legg merke til kommunikasjon og handlinger som går mellom Stian (gutten som er den første du ser i filmen) og de andre guttene på laget. Legg også merke til treneren og hans kommunikasjon og samspill med Stian. Legg merke til både non-verbale og verbale utsagn, samt handlinger.

Etter filmen: Bruk 15 minutter på å beskrive det som faktisk skjer og det du tenker om det som skjer. Skriv ned!