Observasjon

Lage system

Dere skal nå først i team/grupper og deretter i plenum diskutere hvordan dere kan lage et system for regelmessig observasjon av:

  • Klassekultur
  • At alle elever har det trygt og godt
  • Begynnende mobbeatferd
  • Etablerte krenkelsesmønstre

Til slutt, når dere har kommet fram til felles rutiner for skolen, skal dere tilbake i team og lande teamets rutiner for regelmessig observasjon. Disse rutinene må deles skriftlig med skolens ledelse eller nærmeste leder.