Observasjon

Observasjon i praksis

I løpet av arbeidet med denne læringsressursen skal du observere en elev du/dere er bekymret for i forhold til trivsel og sosialt samspill.

Aktivitetene Observasjon ved mistanke og Instruksjon til observasjon utgjør forarbeidet til observasjonen, med film og detaljert instruksjon.

Aktivitet 4 handler om det individuelle refleksjonsarbeidet du skal gjøre i etterkant av observasjonen.

Selve observasjonen skal altså foregå etter Instruksjon til observasjon og før aktiviteten Individuell refleksjon.