Observasjon

Forforståelser og individuell refleksjon

Før første møte – innføring er et individuelt forarbeid til gruppediskusjoner dere skal ha før neste læringsressurs i denne løypa (møte 1 – spissing). Du møter Tove Flack i to filmer, du skal gjøre noen refleksjonsøvelser, og du skal prøve deg på observasjon i et filmeksempel.

Forforståelser

I denne filmen snakker Tove Flack, universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret, om forforståelser og hvordan disse påvirker hvordan vi både tolker og forstår andre mennesker.

Individuell refleksjon

A) Tenk på en elev du synes det er litt vanskelig å kommunisere godt med:

  • Hvilke følelser får du når du tenker på den eleven?

Tenk på typiske situasjoner der du synes det er vanskelig å håndtere eleven:

  • Hvilke følelser vekker eleven i deg og hvilke ord bruker du for å beskrive eleven?
  • Hvordan snakker du til eleven? Hvilke ord bruker du?
  • Har de voksne en felles måte å omtale eleven på? Hvilke ord bruker dere?

Skriv ned (og ta vare på notatene).

B) Tenk på en elev du har et positivt forhold til:

  • Hvilke følelser får du når du tenker på den eleven?

Tenk på typiske situasjoner der du opplever en positiv kommunikasjon med eleven:

  • Hvilke følelser vekker eleven i deg og hvilke ord bruker du for å beskrive eleven?
  • Hvordan snakker du til eleven? Hvilke ord bruker du?
  • Har de voksne en felles måte å omtale eleven på? Hvilke ord bruker dere?

Skriv ned (og ta vare på notatene).