Observasjon

Erfaringsdeling i team/grupper

Del erfaringer fra observasjonene.

  • Hva lærte dere om eleven(e)?
  • Var det nyttig å observere?
  • Var det utfordrende?
  • Er det noe dere må finne ut enda mer om, for eksempel gjennom samtaler?

Dere har nå hatt fokus på én eller noen få elever.

  • Hvilke andre elever bør dere observere like grundig?