Hvordan lede læringsprosessene?

Motstand

Vi beveger oss nå ifølge Dag Ingvar Jacobsen fra planlagt endring til opptiningsfasen. Her ser vi nærmere på håndtering av motstand.