5.5 Dele og sammenligne sosiogram

Nå skal to og to klasseteam dele og sammenligne sine sosiogram. Ledelsen kobler klasseteam som skal dele med hverandre. Dere tar utgangspunkt i spørsmålene fra oppgave 5.4.

Hensikten med oppgaven er at hvert team skal bli mer bevisst sine egne forståelser ved å dele dem med andre. Egne analyser berikes når de sparres mot eksempler fra andre. I tillegg er det et poeng å dele på tvers i skoleorganisasjonen, slik at det ikke utvikler seg parallelle forståelser, men at alle løfter sin kompetanse sammen.

Det kan være at ledelsen legger opp til en muntlig deling av oppgaven i plenum eller en skriftlig levering internt på skolen.