2.4 Teamdiskusjon «gyldig vi»

Forskning viser at krenkelser og utrygghet oppstår i klassekulturer hvor det er høy konkurranse, uheldige gruppedynamikker og rigide hierarkier, felleskaper som preges av en VI mot DEM tenkning – eller JEG mot han eller henne. Å jobbe med relasjoner og ledelse er derfor ikke tilstrekkelig i arbeidet med elevenes læringsmiljø. For å utvikle og opprettholde et trygt og godt miljø uten krenkelser, må dere også ha en praksis som fremmer en kollektiv vi-følelse blant elevene i klassen og på skolen.

Hvordan vil dere jobbe for å skape et sterkere «gyldig vi» i klassen/klassene dere har ansvaret for?