1.3 Hvordan skal vi sammen bygge en inkluderende skolekultur?

Det kollektive målet i denne løypa er:

På vår skole arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og godt skolemiljø, og med å forebygge krenkelser.

Dere skal teamvis diskutere skolens kapasitet til å fremme et trygt og godt miljø og forebygge krenkelser. Konklusjonen fra diskusjonen skal dere dele her som svar på følgende oppgaver:

  • Beskriv hvordan dere systematisk fremmer et inkluderende miljø ved dere skole.
  • Er tilstanden optimal?
  • Hva kan dere gjøre annerledes for at skolen skal nå målet om et godt og trygt skolemiljø for alle elevene?
  • Hva betyr nulltoleranse for krenkelser på deres skole i praksis?