Læringsledelse

Relasjonsorientert klasserom og kommunikasjon med barn/elever

Denne filmen baserer seg blant annet på beskrivelsen av trygghetssirkelen i boka "Se eleven innenfra" av Ida Brandtzæg, Guro Øiestad og Stig Torsteinson, utgitt på Gyldendal akademisk i 2016, og boka "Se barnet innenfra" av de samme forfatterne (Kommuneforlaget, 2013). Tilknytningspsykologene underviser og sertifiserer i trygghetssirkelen i Norge. 

 

Trygghetssirkelen har sitt opphav fra modellen Circle of Security (COS) som ble utviklet i USA av G. Cooper, K. Hoffman, B. Powell og R.S Marvin. Gyldendal gav ut en norsk utgave av boka "Trygghetssirkelen" med opphavspersonene i 2015. 

 

OBS: Fram til mai 2023 lå det på denne siden en film som benyttet innhold fra boka "Se eleven innenfra" uten å henvise til den. Det beklager vi, og dette er årsaken til at vi har laget en ny film. Vi bidrar gjerne til å spre det gode innholdet også i trykt format, og dersom du ønsker å få boka kostnadsfritt sendt til din skole, sender du en e-post til egil.hartberg@inn.no med skolens navn og adresse. Ungdomsskoler og videregående skoler er kanskje mer interessert i den nye boka «Se ungdommen innenfra. Mentalisering og trygghet i skolen» fra de samme forfatterne, utgitt på Gyldendal i 2023. Denne kan også sendes kostnadsfritt så lenge lageret vårt rekker.